PRO BIZNES IDEA

Pomagamy znaleźć równowagę

W Pro Biznes Idea doradzamy, jak odpowiedzialnie zarządzać i świadomie budować relacje z otoczeniem firmy. Robimy to zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Jesteśmy przekonani, że takie zarządzanie prowadzi w stronę lepszego, bardziej etycznego biznesu, osiągania wyższego zysku, zdobywania zaufania społecznego, budowania marki pracodawcy oraz większego przywiązania klientów i kontrahentów. Naszą misją jest pomaganie w budowaniu przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie. Chcemy pokazać, że CSR nie kończy się na filantropii!

Promocja marek produktowych na rynkach zagranicznych

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne

sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

Szczegóły tutaj

Innowacje w przedsiębiorstwie

1.2.A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – ZIT WrOF

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw w celu wdrożenia całego procesu powstania innowacyjnego produktu/usługi, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Szczegóły tutaj

Dofinansowanie

PRO BIZNES IDEA Jolanta Krawiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF. Projekt realizowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA we Wrocławiu

Celem projektu jest  wsparcie merytoryczne Pro Biznes Idea Jolanta Krawiec poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozwoju biznesu i komercjalizacji usług oraz utworzenie strategii rozwoju, promocji i sprzedaży na najbliższe 3 lata.

Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 pln

logo

Usługi

Oferujemy usługi konsultingowo-analityczne, opierające się zawsze na indywidualnym podejściu do klienta

Dla firm

Oferujemy usługi konsultingowo-analityczne, opierające się zawsze na indywidualnym podejściu do klienta.

Doradztwo

Jesteśmy otwarci na współpracę w niestandardowym wymiarze czasu, oferując nietypowe rozwiązania.

Dotacje na rozwój firmy

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji, w tym także w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Korzyści

Jakie korzyści wdrożenie strategii odpowiedzialnego zarządzania może przynieść firmie?

  • Analiza szans i zagrożeń
  • Przewaga w aplikowaniu o dotacje
  • Dopasowanie do potrzeb rynku
  • Lepszy wizerunek
  • Wzrost konkurencyjności
  • Zaufanie społeczne
  • Większy zysk
  • Optymalizacja kosztów
  • Marka dobrego pracodawcy
  • Stabilizacja

Nasz zespół

Pro Biznes Idea buduje zespół stworzony przez grupę specjalistów

Jolanta Krawiec
Specjalista ds. zarządzania, współwłaściciel firmy

Jestem praktykiem w dziedzinie zarządzania. Proponuję usprawnienia procesów organizacyjnych i rozkładam na czynniki pierwsze przyjętą w firmie metodologię zarządczą po to, by cały skomplikowany mechanizm, jakim jest firma, działał bez zarzutu.

Agata Chlebicka- Gądek
Specjalista CSR, współwłaściciel firmy

Moją domeną jest przede wszystkim poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów. Mam poczucie, że w kwestii CSR w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy Państwa organizacji.

Jolanta Krawiec
Jola
jola@probiznesidea.pl
882 066 600
Agata Chlebicka
Agata
agata@probiznesidea.pl
606 146 981

Partnerzy i klienci

Pro Biznes Idea